SUNDAY

| Sunday Vol. 102 | 2010 | MP3 | 128 Kbps | 37.+ Mb |
Tracklist ::.

1 អនុស្សាវរីយ៍បាត់ដំបង
2 អូនដឹងថាបងខូចចិត្ត
3 បងរង់ចាំស្រស់ស្រីក្មេង
4 ឡូយបោះគេមែន
5 សុភមង្គល់អូនជាសេចក្តីសុខរបស់បង
6 បងជាមនុស្សដំបូងដែលធ្វើអោយអូនស្រក់ទឹកភ្នែក
7 សង្គ្រោះបន្ទាន់២៤ម៉ោង
8 សុំប្រាប់អោយច្បាស់
9 បើស្រឡាញ់អូនគួរតែអាណិតនាងផង
10 ពីមនុស្សល្ងង់ម្នាក់
http://cid-a06c52919e5b372b.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/Sunday%20Vol.%20102%20^F%202010.rar
**********ooooOOOO0OOOOoooo**********

| Sunday Vol. 101 | 2010 | MP3 | 128 Kbps | 35.5 Mb |
Tracklist ::..

1 រាំលេងបទ Boom – សុខសោភា
2 អូននឹកពេលអូនកំពុងស្រឡាញ់ – វាសនា
3 សង្ឃឹមមនុស្សដំបូងជាមនុស្សចុងក្រោយ – តាតា
4 ក្រដាស – សុខសោភា
5 ហេតុអ្វីអូនចាត់មនុស្សប្រុសទាំងអស់សុទ្ធ​តែមនុសក្បត់ – វាសនា
6 ស្ទាយអន់ – សុខសោភា
7 អាណិតទឹកភ្នែក – សុខសោភា
8 អេប្រុសអស់ហើយ – វាសនា
9 My Lover – តាតា
10 ដំណឹងអូន – វាសនា
http://cid-a06c52919e5b372b.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/Sunday%20Vol.101%20^F%202010.rar
**********ooooOOOO0OOOOoooo**********

| Sunday Vol.100 | 2010 | MP3 | 128 Kbps | 41.6 Mb |
Tracklist ::.

01 ឈឺៗៗ (សិរី មន្ដ)
02 ទឹកអប់មានពិស (អ៊ីវ៉ា)
03 គ្មានជីវ៉ាអូនក្ស័យ (ស្រីពៅ)
04 មានសង្សារក្បត់ចិត្តប្រពន្ធ (សិរី មន្ដ)
05 អ្នកស្រែក៏មានដុល្លារ (សិរី មន្ដ)
06 កុំប្រាថ្នា (ម៉ូនីកា)
07 អូនឈប់ស្នេហ៍បងហើយ (ស្រីពៅ)
08 បងជាទេវបុត្រស្នេហ៍ (ស្រីពៅ)
09 យ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲតែអាចជួបបងម្ដងទៀត (អ៊ីវ៉ា)
10 ទ្រាំមិនបានពេលនឹក (សិរី មន្ដ)
http://cid-a06c52919e5b372b.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/Sunday%20Vol.100.rar
**********ooooOOOO0OOOOoooo**********

sunday vol. 99 (2009)
ទំហំ ១៩.៥ MB (Wma )
បទ:
1. Ber Oun Rosh Ter Dermbie Nakna
2. Besdong Bong Kous SaNha Kmean Oun
3. Jam Doy Tek Netra
4. KaKei Santhet
5. Kmean Jamlai
6. Kmean Lerk Ti 2 Somrab Avey Dell Tlub Khosh
7. Ler Lork Nis Mean Mnus Smos Te
8. Nak Pash Kong Mean Snaeh
9. Oun Kmean Het Phal
10. Pram ChamRer Pram Kree
[ទាញយក ]
**********ooooOOOO0OOOOoooo**********

sunday vol. 98 (2009)
ទំហំ ១៦.៨ MB (Wma)
បទ:
1. Damlai Neary
2. Deng Te Oun Nirk Bong
3. Deng Tha Oun Merl Bong
4. Give Me More
5. Jeur
6. Lern Lerng
7. Ourt Tha Sangha Jeang Ke Nov Phnom Penh
8. Snaeh
9. Somtos
10. Yuvakjun Khmer Samaki Khnea
[ទាញយក ]
**********ooooOOOO0OOOOoooo**********

Sunday Vol. 97 [2009]
ទំហំ: 20.5 MB [wma]
បទ
1-0 Phakh 100
2-Het Avey Nunous Srolanh Min Ban Joub Knea
3-Jam Reang Kloun
4-Jet Smos Kayvicka Kbot
5-Jong Pha-art Joub Knea Pisot Snaeha
6-Kalip Ke Kpous
7-Kmean Oun Bong Slab Tae Ret Chhir Jab Ber Man Oun
8-Merl Ey Neng
9-Oun Os Snaeh Tae Bong Min Os Srolanh
10-Veasna Nak Dak Jongret
[ទាញយក ]
**********ooooOOOO0OOOOoooo**********

Sunday Vol.95 [2009]
ហំទំ : ១៦.៩ MB
1 Jrol Smos Prom Kouch Jet
2 Kech Sala
3 Lea Pros Pis Pul
4 Leng Hean Kit
5 Met Pheak Laor
6 Prom Chos Janh Mek Dey
7 Prom Ouy Oun Ka
8 Som Trim Oun Vil Vinh
9 Srolanh Bong Mdech Chhir Chab Mles
[ទាញយក ]
**********ooooOOOO0OOOOoooo**********

Sunday Vol.88 [2008]
Size: 15.5 MB
1 Batt Domneung
2 Chout Tirk Phnaek Kompong Ho
3 Hean Kbot Mdech Min Hean Tortuol
4 Hean Srolanh Mdech Min Hean Saropheap
5 Keu Srey Komnot Jivit Bong
6 Kom Tuk Bong Douch Chea Tokata
7 Romvan Tirk Phnaek
8 Som Huos Prum Den
9 Tuos Chheir Chab Kor Chang Sak Lbong
10 Yum Pruos Roub Bong
[ទាញយក ]
**********ooooOOOO0OOOOoooo**********

Sunday Vol.87 [2008]
Size:13.8 MB
1 Besdoung Arb Sae
2 Khmean Thlai Khmean Thngai Ruos
3 Ko Yun Nak Srae Tae Nov Cham Oun
4 Krub Kron Pal Mean Bong
5 Pruoy Chea Muoy Chan
6 Sala Chhor Tean
7 Snaeh Chomlaek
8 Sno Besdoung
9 Torosap Ror Khmean Ney
10 Tov Dondeung Koun Ke
[ទាញយក ]
**********ooooOOOO0OOOOoooo**********

Sunday Vol.85 [2008]
Size:18.7 MB
1 Bandas Sar Mehk – Chum Lyno
2 Bang khom Besdoung Aoy Phlech Bong – Phon Monika
3 Bek Khnea Dermbei Oun – Meas Saly
4 Ber Khmean Bong Ter Aoy Oun Snaeh Nak Na – Phon Monika
5 Bong Hean Krob Yarng – Meas Saly
6 Chan Khpuos Huos Thnom – Chum Lyno
7 Kheung Bong Kom Ban-tos Khluon Eng – Solydo
8 Kou Preng Jivit – Meas Saly
9 Mnus Oun Saob Neung Mnus Oun Srolanh – Solydo
10 Teuk Phnek Oun Min Tum Neh Srok Rol Thngai – Uosar
[ទាញយក ]
**********ooooOOOO0OOOOoooo**********

Sunday Vol.85 [2008]
Size:14.5 MB
1 4 Chnam Jam Sneah
2 Bom Plich Bong Ter Plich Min Ban
3 Chir Jab Pelna Call Mork Bong
4 Ka Toim Besdoung Et Snam
5 Kyom Koss Mern Ter
6 Plearng Angvor Jet Oun
7 Rong Jam Oun Douch Rong Jam Tirk Pnerk
8 Sang Jerng Mek Tmey
9 Sou Yom Ter Min Angvor
10 Tukor Kas Oy Bong Klas Ban Ter
[ទាញយក ]
**********ooooOOOO0OOOOoooo**********

Sunday Vol.84 [2008]
Size:14.2 MB
1 Bong Kmein Domlai Oy Oun Srolan
2 Bong Srolan Srolan Tae Oun
3 Chhlak Chmos Oun Knong Throung Bong
4 Kos Pi Oun Kit Tuk
5 Pis Tirk Pnak
6 Snor Rot Plerng Pel Reatrey
7 Sonkream Snae Nung Vannak
8 Te Bomphot Trov Koach Jet
9 Tgnye Saek Snae Kyom Trov Slab
10 Torsu Prous Oun
[ទាញយក ]
**********ooooOOOO0OOOOoooo**********

Sunday Vol.83 [2008]
Size:13.4 MB
1 Avey Tov Terb Prom Snaennnnnn
2 Ber Sen Jear Nak Jong Srolan Kyom
3 Cham Daj Chhnam Tmey
4 Chhnam Tmey Yerng Rorm Jongvak Tmey
5 Hello Chhnam Tmey
6 Jomreang Juon Phor
7 Majas Ohsot Snae
8 Min See Jo
9 Phet Te 3 Kor Mein Pheak Kdey Pheap
10 Som Pel Kit Sen
[ទាញយក ]

9 Responses to SUNDAY

 1. Posoky ថា:

  ខ្ញុំចង់ដោនឡូដ​ សាន់ដេ តែដោនឡូដមិនបានសោះ?

 2. សូមជួយដាក់បទបូរាណនិងអាចទាញវាបានទៀត គឺបទ លោក តា ស៊ុនស៊ីសាមុតជាដើម។

 3. ខ្ញំចង់អោយអ្នកកូពីបទចំរៀងរាំវងថ្មីអោយខ្ញំ​ ផ្ញើអោយខ្ញំ

  • សួស្តីមុនីរដ្ឋ!!
   ខ្ញុំសែនរីករាយបានអ្នកមកដល់ប្លកខ្ញុំ!!!
   ប្រហែលខ្ញុំអាចកូពីបទចំរៀងឲ្យអ្នកបាន តែខ្ញុំនៅក្រៅទេ ចុះអ្នកវិញ?នៅស្រុកខ្មែរ? ខ្ញុំរកទៅលេងង៉ៃចូលឆ្នាំខ្មែរ!!! ពេលហ្នឹង ខ្ញុំនឹងកូពីជូន តែបទថ្មីៗ២០១០ពុំមានច្រើនទេ ចំរៀងរាំវងចាស់ប្រហែលមាន….
   សូមសំណាងល្អ!!!

 4. ប៉ុក សុខេន ថា:

  ខ្ញុំអរគុណ រាល់បទចម្រៀងទាំងអស់នេះណាស់។
  ខ្ញុំចូលចិត្តបទទាំងនេះ

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: