រីករាយជាមួយចំរៀងសាន់ដេចាស់វ៉ូល,83/84/85/86/87/88 [2008]

Sans titre

SD CD Vol.88
Sunday Vol.88 [2008]
Size: 15.5 MB
1 Batt Domneung #2 Chout Tirk Phnaek Kompong Ho
3 Hean Kbot Mdech Min Hean Tortuol #4 Hean Srolanh Mdech Min Hean Saropheap
5 Keu Srey Komnot Jivit Bong #6 Kom Tuk Bong Douch Chea Tokata
7 Romvan Tirk Phnaek #8 Som Huos Prum Den
9 Tuos Chheir Chab Kor Chang Sak Lbong #10 Yum Pruos Roub Bong

[ទាញយក ]

SD CD Vol.87
Sunday Vol.87 [2008]
Size:13.8 MB
1 Besdoung Arb Sae # 2 Khmean Thlai Khmean Thngai Ruos
3 Ko Yun Nak Srae Tae Nov Cham Oun # 4 Krub Kron Pal Mean Bong
5 Pruoy Chea Muoy Chan # 6 Sala Chhor Tean
7 Snaeh Chomlaek # 8 Sno Besdoung
9 Torosap Ror Khmean Ney # 10 Tov Dondeung Koun Ke
[ទាញយក ]

sunday86
Sunday Vol.86 [2008]
Size:18.7 MB
1 Bandas Sar Mehk – Chum Lyno
2 Bang khom Besdoung Aoy Phlech Bong – Phon Monika
3 Bek Khnea Dermbei Oun – Meas Saly
4 Ber Khmean Bong Ter Aoy Oun Snaeh Nak Na – Phon Monika
5 Bong Hean Krob Yarng – Meas Saly
6 Chan Khpuos Huos Thnom – Chum Lyno
7 Kheung Bong Kom Ban-tos Khluon Eng – Solydo
8 Kou Preng Jivit – Meas Saly
9 Mnus Oun Saob Neung Mnus Oun Srolanh – Solydo
10 Teuk Phnek Oun Min Tum Neh Srok Rol Thngai – Uosar
[ទាញយក ]

sunday85
Sunday Vol.85 [2008]
Size:14.5 MB
1 4 Chnam Jam Sneah # 2 Bom Plich Bong Ter Plich Min Ban
3 Chir Jab Pelna Call Mork Bong # 4 Ka Toim Besdoung Et Snam
5 Kyom Koss Mern Ter # 6 Plearng Angvor Jet Oun
7 Rong Jam Oun Douch Rong Jam Tirk Pnerk # 8 Sang Jerng Mek Tmey
9 Sou Yom Ter Min Angvor # 10 Tukor Kas Oy Bong Klas Ban Ter
[ទាញយក ]


sunday84
Sunday Vol.84 [2008]
Size:14.2 MB
1 Bong Kmein Domlai Oy Oun Srolan # 2 Bong Srolan Srolan Tae Oun
3 Chhlak Chmos Oun Knong Throung Bong # 4 Kos Pi Oun Kit Tuk
5 Pis Tirk Pnak # 6 Snor Rot Plerng Pel Reatrey
7 Sonkream Snae Nung Vannak # 8 Te Bomphot Trov Koach Jet
9 Tgnye Saek Snae Kyom Trov Slab # 10 Torsu Prous Oun
[ទាញយក ]

sunday83
Sunday Vol.83 [2008]
Size:13.4 MB
1 Avey Tov Terb Prom Snaennnnnn # 2 Ber Sen Jear Nak Jong Srolan Kyom
3 Cham Daj Chhnam Tmey # 4 Chhnam Tmey Yerng Rorm Jongvak Tmey
5 Hello Chhnam Tmey # 6 Jomreang Juon Phor
7 Majas Ohsot Snae # 8 Min See Jo
9 Phet Te 3 Kor Mein Pheak Kdey Pheap # 10 Som Pel Kit Sen
[ទាញយក ]

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: